W tym roku Nagroda im. Wisławy Szymborskiej – zgodnie z nowym regulaminem – zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za książkę napisaną w języku polskim oraz za książkę na język polski przetłumaczoną. W tej drugiej kategorii nagrodę otrzymuje zagraniczny autor oraz jego tłumacz (lub tłumacze), a kapituła rozważa książki wydane w roku 2016 i 2017.