Andrea Ceccherelli
Đurđica Čilić
Janusz Drzewucki
Anna Marchewka
Magdalena Rabizo-Birek
Marta Wyka
Jurij Zawadski
Sekretarz Nagrody: Joanna Bociąg

Fot. Edyta Dufaj

Andrea Ceccherelli

Włoski literaturoznawca, tłumacz, profesor zwyczajny slawistyki, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Bolońskiego. Prezes Centrum Poezji Współczesnej na tejże uczelni. W jego dorobku translatorskim znajdują się m.in. wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego, Anny Świrszczyńskiej, Jana Twardowskiego, Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza oraz rymowanki Szymborskiej. W 2003 roku otrzymał nagrodę Leone Traverso – Opera prima Monselice za tłumaczenie Pieska przydrożnego Miłosza.

Đurđica Čilić

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu. Literaturoznawczyni i tłumaczka poezji Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego oraz prozy Olgi Tokarczuk i Bronki Nowickiej. Autorka książki „Trzyoblicza autora: Miłosz, Różewicz, Herbert”.

Fot. Edyta Dufaj

Fot. Edyta Dufaj

Janusz Drzewucki

Poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” (1993-2005), redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik (2005-2012). W latach 1996-2021 redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej. W latach 2015-2020 członek i przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Ostatnio wydał: zbiór wierszy Rzeki Portugalii, a także Lekcje u Różewicza. Teksty krytycznoliterackie i osobiste oraz Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. Laureat Nagrody Krytycznoliterackiej im. Kazimierza Wyki (2020).

Anna Marchewka

Literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Publikowała m.in. w „Lampie”, „Zadrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Dwutygodniku”, „Chimerze”, „Czasie Literatury”. W ramach współpracy z miesięcznikiem „Znak” opiekuje się rubryką „Stacja: Literatura”. Członkini redakcji „Czasu Literatury”. Współprowadziła audycje literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ.

Fot. Edyta Dufaj

Magdalena Rabizo-Birek

Literaturoznawczyni, krytyczka literacka i krytyczka sztuki. Dr hab. prof. UR, w latach 2016-2019 kierowała Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Redaktorka naczelna kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”. Członkini Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w Rzeszowie. Laureatka Nagrody Fundacji im. N. i Wł. Turzańskich (Toronto 2004).

Fot. Edyta Dufaj

Fot. Edyta Dufaj

Marta Wyka

Historyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Wydziału polonistyki UJ, założycielka Katedry Krytyki Literackiej, redaktor naczelna Nowej Dekady Krakowskiej. Napisała książki o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Stanisławie Brzozowskim, Czesławie Miłoszu, pokoleniu 1910, literaturze współczesnej, a także eseje autobiograficzne

Fot. Edyta Dufaj

Jurij Zawadski

Poeta, wydawca, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Eksperymentator i performer. Doktor nauk filologicznych. Na Ukrainie znany jest jako poeta ekstremalny, stale poszukujący nowych środków wyrazu i gatunków poetyckich. Tworzy m.in. charakterystyczną poezję fonetyczną – wiersze bez słów, w których główną rolę odgrywają dźwięki i sylaby. Uczestnik licznych projektów muzycznych. Wydał 10 tomów poetyckich. Tłumaczony na wiele języków, wydany w Polsce, Danii i na Czechach. FORMA opublikowała wybór wierszy Wolny człowiek jeszcze się nie urodził (FORMA 2019) w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. Poza twórczością własną zajmuje się działalnością translatorską i wydawniczą; jest założycielem i szefem wydawnictwa Krok. Mieszka w Tarnopolu.

Joanna Bociąg

Sekretarzyni Nagrody. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury, organizatorka wydarzeń literackich, współorganizatorka ogólnopolskich festiwali poetyckich, redaktorka, laureatka XXV Konkursu im. J. Bierezina, autorka książki Boję się o ostatnią kobietę (2020).

fot. Edyta Dufaj