dla szkół

Warsztaty słowa  – projekt szkolny

W 2015 roku Fundacja zrealizowała program  Warsztaty słowa skierowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Warsztaty prowadziło 11 poetów.

Odbyły się 22 spotkania w 22 średnich i małych miastach.

Uczestniczyło w nich 660 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

W konkursie na facebookowy fanpejdż poświęcony poezji brało udział 40 osób, zgłaszając 6 profili.

Założono także platformę dla nauczycieli – zwierającą 37 scenariuszy lekcji o poezji. Skorzystało z niej 100 nauczycieli.

Zakładkę projektową odwiedziło 16 tysięcy osób.

Uczniowie zetknęli się z twórcami, którzy żyją i działają w dużych ośrodkach miejskich, udało się więc zderzyć środowiska, które inaczej nie mogłyby się ze sobą spotkać (jednym z najbardziej udanych spotkań było spotkanie Jacka Dehnela w Sokołowie Podlaskim z uczniami technikum). Wszyscy poeci i poetki, zaproszeni przez Fundację do współpracy, to twórcy młodzi, aktywni, używający współczesnego, emocjonalnego języka, łatwo nawiązujący kontakt z młodzieżą. Jak pisali nauczyciele po zakończonym projekcie, młodzież chętnie brała udział w spotkaniach, zadawała pytania, często także przedstawiała zupełnie nietuzinkowe interpretacje.

Kultura wysoka staje się więc bardziej dostępna, atrakcyjna, rzeczywista, może więc konkurować z kulturą popularną, o którą zdecydowanie łatwiej w mniejszych miejscowościach, często pozbawionych księgarni.

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Wisławy Szymborskiej, Fundacji PZU oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy:    Matras i czasopismo „Polonistyka”

 

warsztaty słowa

Po raz drugi „Warsztaty słowa” zrealizowaliśmy w 2017 roku.

Tym razem były to zajęcia krytyczne, przeznaczony tylko dla młodzieży licealnej.

Odbyły się w bibliotekach w Jaśle, Krakowie, Krośnie, Opolu, Oświęcimiu, Radomsku, Rzeszowie i Tarnowie.

Prowadzili je krytycy literaccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr. Maciej Jakubowiak i dr Anna Marchewka.

W Krakowie o poezji opowiadał Marcin Orliński.

Zajęcia dotyczyły poezji współczesnej, tego, jak ją czytać, jak rozumieć i interpretować. Dostarczały wiedzy o historii, nurtach i tematach poezji najnowszej. Uruchamiały dodatkowe klucze interpretacyjne: malarskie, socjologiczne, historyczne, biograficzne, medialne.

Warsztaty te odpowiadały na zainteresowanie młodzieży literaturą najnowszą, która wykracza poza program szkolny i listę lektur obowiązkowych.

Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminy miejskiej Kraków.