Ogłaszamy listę 85 książek, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu X edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. W tym roku Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach – za najlepszy polski tom poezji wydany w 2021 roku i za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego na język polski wydane w latach 2018-2021.

Nagroda za najlepszy polski tom poetycki wydany w 2021 roku

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 276 polskich tomów poezji wydanych w roku 2021. Dziś publikujemy listę 85 tytułów, które zakwalifikowano do kolejnego etapu. Pełną listę możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Wyboru dokonała Kapituła Nagrody w składzie Andrea Ceccherelli, Janusz Drzewucki, Xavier Farré, Alina Świeściak, Marta Wyka i Jurij Zawadski.

Nagroda za najlepsze tłumaczenie zagranicznego tomu poetyckiego na język polski

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej za najlepszy zagraniczny tom poetycki tłumaczony na język polski przyznawana jest co dwa lata. Wyjątkowo, w tym roku w konkursie biorą udział książki wydane w latach 2018-2021. Dwa lata temu ze względu na zawieszenie konkursu spowodowane pandemią nie przyznano nagrody za książkę wydaną w latach 2018-2019. W sumie do konkursu zostało zgłoszonych 96 tomów tłumaczonych. Pełną listę zakwalifikowanych tytułów znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Nominacje do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Nominacje do X edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w maju. Ponadto w trakcie wydarzenia poznamy zdobywcę nagrody za najlepszy tom zagraniczny tłumaczony na język polski. O tym, w czyje ręce ostatecznie trafi tegoroczna Nagroda im. Wisławy Szymborskiej za najlepszy polski tom poetycki 2021 roku, dowiemy się w trakcie uroczystej Gali. Wydarzenie odbędzie się na początku lipca 2022 roku.