Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłasza nabór do XII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Zgłoszenia do Nagrody należy przesyłać do 12 stycznia 2024 roku.

Nabór dotyczy tomów poetyckich wydanych w języku polskim w 2023 roku oraz tomów poetyckich przetłumaczonych na język polski wydanych w latach 2022-2023.

Prosimy o przesyłanie ośmiu  egzemplarzy książek poetyckich w formie papierowej oraz obowiązkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF. W celu ułatwienia procesu zgłaszania, powstał formularz, który po wypełnieniu należy dołączyć do zgłoszenia. Formularz do pobrania tutaj. Szczegółowy regulamin Nagrody znajduje się na stronie internetowej: https://nagrodaszymborskiej.pl/o-nagrodzie/regulamin/.