Nominacje za rok 2023
Laureat za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego na język polski