Tytuły zakwalifikowane do kolejnego etapu Nagrody 2018

Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zakwalifikowała do kolejnego etapu Nagrody 80 tytułów spośród tomów poetyckich napisanych w języku polskim. Z listą wybranych tytułów można zapoznać się tutaj:

http://nagrodaszymborskiej.pl/lista-zgloszen/

Natomiast wszystkie książki przełożone na język polski, które zgłoszono do Nagrody, zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.

Nazwisko laureata zagranicznego oraz tytuły pięciu nominowanych książek napisanych po polsku zostaną ogłoszone 19 kwietnia podczas konferencji prasowej w Krakowie.
Oficjalne wręczenie Nagrody laureatowi zagranicznemu oraz ogłoszenie nazwiska laureata polskiego nastąpi 9 czerwca podczas gali w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podczas Festiwalu Miłosza.