Spotkanie „A ludzie mych wierszy słuchając powstają” – bunt w poezji współczesnej

14 listopada 2019 w kawiarni Metaforma w Krakowie odbyło się spotkanie towarzyszące VII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

W czasie spotkania zatytułowanego „A ludzie mych wierszy słuchając powstają” zaproszeni goście Julia Fiedorczuk, Jacek Podsiadło, Ilona Witkowska, Adam Zagajewski rozmawiali o buncie w poezji.
Poeci i poetki dyskutowali, czym różni się bunt Nowej Fali od buntu współczesnego? Czy bunt w poezji ma płeć? Jak buntują się kobiety, a o czym piszą mężczyźni? Czy współczesne nurty w poezji można ująć w ramy buntu? Jak poeci opowiadają o własnym doświadczeniu poezji zbuntowanej? Czy zaangażowanie to zawsze bunt? Co z językami buntujących się warstw, ale pozbawionych głosu – czy poeta może dzisiaj „cierpień za miliony” i buntować się za nie? I czy poezja zbuntowana odnosi dzisiaj jeszcze jakiś skutek?

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.