Decyzję o wyborze Laureata VII edycji Nagrody podejmie Kapituła w zmienionym składzie. Jak zawsze, będą ją tworzyć literaturoznawcy, krytycy oraz tłumacze z Polski i zagranicy: Andrej Chadanowicz (Białoruś), Xavier Farre (Hiszpania), Wojciech Ligęza (Polska), Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania), Karol Maliszewski (Polska), Alina Świeściak (Polska), Dorota Walczak-Delanois (Polska, Belgia).

Książki można nadsyłać na adres Fundacji do 15 stycznia 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać 8 egzemplarzy papierowych książki poetyckiej oraz plik w formacie PDF. Przyjmujemy tylko książki posiadające nr ISBN.

Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone w kwietniu 2019r.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie internetowej http://nagrodaszymborskiej.pl/o-nagrodzie/regulamin/