17 kwietnia o godz. 11.00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie ogłoszone zostaną tytuły pięciu tomów  nominowanych do VII edycji Nagrody.

W 7. edycji konkursu Nagroda zostanie przyznana w tym roku w jednej kategorii: za tom poetycki wydany w 2018, napisany w języku polskim Decyzję o wyborze laureata/laureatki VII edycji Nagrody podejmie kapituła w nowym zmienionym składzie. Tworzą ją literaturoznawcy, krytycy oraz tłumacze z Polski i zagranicy: Andrej Chadanowicz (Białoruś), Xavier Farré (Hiszpania), Wojciech Ligęza (Polska), Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania), Karol Maliszewski (Polska), Alina Świeściak (Polska), Dorota Walczak-Delanois (Polska, Belgia).

Nazwisko laureata/laureatki Nagrody poznamy 9 czerwca 2019 podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków, która odbędzie się na zakończenie Festiwalu Miłosza.

W 2019 roku Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana po raz siódmy. W poprzednich latach otrzymali ją: Krystyna Dąbrowska za tom Białe krzesła i Łukasz Jarosz za tom Pełna krew (2013), Julia Hartwig za tom Zapisane (2014), Roman Honet za tom świat był mój i Jacek Podsiadło za tom Przez sen (2015) oraz Jakub Kornhauser za tom Drożdżownia i Uroš Zupan za tom Niespieszna żegluga (2016), Marcin Sendecki za tom W (2017), Julia Fiedorczuk za tom Psalmy i Linn Hansén za tom Przejdź do historii (2018).