Andrej Chadanowicz
Xavier Farré
Wojciech Ligęza
Antonia Lloyd-Jones
Karol Maliszewski
Alina Świeściak
Dorota Walczak-Delanois
Sekretarz Nagrody: Joanna Bociąg

Fot. Kuba Ociepa

Andrej Chadanowicz

Białoruski poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk. Z wykształcenia romanista. Od 1997 wykłada na uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w tamtejszym Białoruskim Liceum. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawanej za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrodę polskiego PEN Clubu oraz srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Xavier Farré

Poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się antologia jego wierszy w przekładzie na język polski –Kompas na śniegu. Kompletną listę przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Kuba Ociepa

Wojciech Ligęza

Historyk literatury, krytyk, eseista, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący jury Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków,  członek komisji artystycznej Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. W latach 2008-2014 wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Antonia Lloyd-Jones

Tłumaczka z języka polskiego na język angielski. Laureatka nagrody Translatlantyk w 2018. Przekładała prozę najgłośniejszych powieściopisarzy współczesnych (m. in. Pawła Huelle, Olgi Tokarczuk, Jacka Dehnela i Zygmunta Miłoszewskiego), reportaże (m. in. Mariusza Szczygła, Wojciecha Jagielskiego i Witold Szabłowskiego), eseje (m. in. Andrzeja Szczeklika), poezję (Tadeusza Dąbrowskiego, Krystyny Dąbrowskiej, Łukasza Jarosza i Michała Sobola) oraz książki dla dzieci (m. in. Janusza Korczaka oraz rymowanki Tuwima). Od 7 lat opiekuje się początkującymi tłumaczami w ramach programu mentorstwa brytyjskiego National Centre for Writing.

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Kuba Ociepa

Karol Maliszewski

Poeta i prozaik, krytyk literacki; dr hab., adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, „Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska”, „Wolność czytania”, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”. Jest autorem książki dla dzieci („Przypadki Pantareja”) i współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”.

Alina Świeściak

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010). Wkrótce ukaże się jej książka poświęcona związkom polskiej poezji ze sztuką awangardową i postawangardową. Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Edyta Dufaj

Dorota Walczak-Delanois

Profesor, kieruje katedrą polonistyczną na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka m.in.: monografii: Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka (2001), Niedoczytani-nierozpoznani. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku (2016), Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski – polski poeta języka francuskiego. Dédoublement poétique. Marian Pankowski – poète polonais de langue française (2020) oraz tomików poetyckich: Rozmysły/Pensuelles (2004), L’abécédaire d’un cœur rebelle (2018), Patyczki dla siostrzyczki (2020). Publikowała m.in. w czasopismach takich jak: „Excavatio”, „Knijževna Smotra”, paryska „Kultura/La Culture”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Prace Polonistyczne”, „Revue Belge de Philologie et d’Histoire”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Romanica Cracoviensa”, „Slavica Gandensia”. Redaktorka naczelna pisma „Slavica Bruxellensia” (2008-2016). Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts à l’ULB (Bruksela). Nagrody i wyróżnienia: „Poezji DZISIAJ” (2005), POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2009), Bene merito (2019) za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim.

Joanna Bociąg

Sekretarz Nagrody. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury, organizatorka wydarzeń literackich, współorganizatorka ogólnopolskich festiwali poetyckich, redaktorka, laureatka XXV Konkursu im. J. Bierezina, autorka książki „Boję się o ostatnią kobietę” (2020).

fot. Edyta Dufaj