Kapituła2018-05-21T16:11:36+00:00
Andrej Chadanowicz
Bernhard Hartmann
Bill Martin
Abel Murcia Soriano
Joanna Orska
Marian Stala
Dorota Walczak-Delanois
Sekretarz Nagrody: Paulina Małochleb

Fot. Kuba Ociepa

Andrej Chadanowicz

Białoruski poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk. Z wykształcenia romanista. Od 1997 wykłada na uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w tamtejszym Białoruskim Liceum. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawanej za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrodę polskiego PEN Clubu oraz srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Bernhard Hartmann

Tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Studiował polonistykę i germanistykę w Moguncji, Wrocławiu i Poczdamie. Pracował na uniwersytetach w Poczdamie, Berlinie, Erfurcie, Wiedniu, Bochum. Tłumaczył wiersze i eseje Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig, Adama Zagajewskiego i Tomasza Różyckiego, prozę Lidii Amejko i Hanny Krall oraz sztuki teatralne. W 2013 roku za pracę translatorską i wkład w polsko-niemiecką wymianę kulturalną otrzymał nagrodę im. Karla Dedeciusa.

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Kuba Ociepa

Bill Martin

Tłumacz literatury polskiej i niemieckiej na język angielski, krytyk literacki, badacz historii literatury i filmu, wykładowca akademicki, redaktor. O współczesnej literaturze polskiej i niemieckiej pisywał dla „Chicago Review”. Wykładał literaturę porównawczą, literaturę niemiecką i prowadził zajęcia z przekładu na Uniwersytecie w Chicago, School of the Art Institute of Chicago, Bard College i Colgate University. Zasiadał w jury nagrody Best Translated Book Award.

Abel Murcia Soriano

Hiszpański poeta, nowelista, tłumacz. Autor kilku specjalistycznych słowników polsko-hiszpańskich i hiszpańsko-polskich. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Cervantesa w Krakowie. Obecnie kieruje Instytutem Cervantesa w Moskwie. Na hiszpański tłumaczył m.in. poezję Szymborskiej i Różewicza.  Honorowy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzi blog poświęcony tłumaczeniom utworów poetów polskich.

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Kuba Ociepa

Joanna Orska

Krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna oraz edytorskie na kierunku Kultura i Praktyka Tekstu. Zajmuje się przede wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006) i Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”.

Marian Stala

Krytyk i historyk literatury, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, znawca współczesnej poezji polskiej. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Autor książek: Druga strona – notatki o literaturze współczesnej (1997); Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza (2001); Przeszukiwanie czasu: przechadzki krytycznoliterackie (2004).

Fot. Kuba Ociepa

Fot. Kuba Ociepa

Dorota Walczak-Delanois

Profesor, kierownik Sekcji Literatur i Języków Nowożytnych oraz Katedry Polonistyki na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książki Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka oraz dwujęzycznego tomu poetyckiego Pensuelles/Rozmysły. Publikowała m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Pracach Polonistycznych”, „Roczniku Komparatystycznym”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję dzisiaj” (2005) i Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego (2009) za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim.

Paulina Małochleb

Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ (monografia powieści o powstaniu styczniowym). Krytyczka literacka, prowadzi na UJ zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego. Należy do redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Twórczości”, „Znaku”.

Fot. Kuba Ociepa