zobacz listę zgłoszeń

Kapituła

Poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk białoruski. Jest romanistą. Od 1997 wykłada uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w Białoruskim Liceum w Mińsku. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrodę polskiego PEN Clubu oraz srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Fot. Kuba Ociepa
Profesor, kierownik sekcji literatur i języków nowożytnych oraz katedry polonistycznej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książek: „Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka”, dwujęzycznego tomu poetyckiego „Pensuelles/Rozmysły”. Publikowała m.in. w czasopismach takich jak: paryska „Kultura/La Culture”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Prace Polonistyczne”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję DZISIAJ” (2005) i POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2009), za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim. 

Fot. Kuba Ociepa
Tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Studiował polonistykę i germanistykę w Moguncji, Wrocławiu i Poczdamie. Pracował na uniwersytetach w Poczdamie, Berlinie, Erfurcie, Wiedniu, Bochum. Tłumaczył wiersze i eseje Tadeusza Różewicza i Julii Hartwig, eseje Adama Zagajewskiego i Tomasza Różyckiego, prozę Lidii Amejko i Hanny Krall oraz sztuki teatralne. W 2013 roku za pracę translatorską i wkład w polsko-niemiecką wymianę kulturalną dostał nagrodę im. Karla Dedeciusa.

Fot. Kuba Ociepa
Tłumacz literatury polskiej i niemieckiej, krytyk literacki, badacz historii literatury i filmu, wykładowca akademicki, redaktor. Zajmował się problemami współczesnej literatury polskiej i niemieckiej dla „Chicago Review”. Wykładał literaturę porównawczą, literaturę niemiecką i prowadził zajęcia z przekładu na Uniwersytecie w Chicago, School of the Art Institute of Chicago, Bard College i Colgate University. Zasiadał w jury nagradzającym zarówno poezję, jak i literaturę piękną w ramach Best Translated Book Award.

Fot. Kuba Ociepa
Hiszpański poeta, nowelista, tłumacz. Autor kilku specjalistycznych słowników polsko-hiszpańskich i hiszpańsko-polskich. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Cervantesa w Krakowie. Obecnie kieruje Instytutem Cervantesa w Moskwie. Na hiszpański tłumaczył m.in. poezję Szymborskiej i Różewicza.  Honorowy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzi blog poświęcony tłumaczeniom utworów poetów polskich.

Fot. Kuba Ociepa
 Krytyczka, literaturoznawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna oraz na kierunku Kultura i Praktyka Tekstu (Twórcze pisanie i edytorstwo). Zajmuje się przede wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006) i Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”.

Fot. Kuba Ociepa
 Krytyk i historyk literatury, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, znawca współczesnej poezji polskiej; laureat nagrody Fundacji Kościelskich oraz nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Autor książek: Druga strona – notatki o literaturze współczesnej, Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza,Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza,Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie.

Fot. Kuba Ociepa
 Paulina Małochleb - sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Zrobiła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ (monografia powieści o powstaniu styczniowym). Krytyczka literacka, prowadzi na UJ zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego. Należy do redakcji "Nowej Dekady Krakowskiej". Pisze dla "Fa-artu", "Nowych Książek", "Odry", "Twórczości", "Znaku".

Fot. Kuba Ociepa